“Markkinoinnin automaatio tekee meistä nopeampia ja älykkäämpiä”


Net1 tarjoaa langattomia viestintäratkaisuja ammattikäyttäjille, erityisesti koneiden välisten kriittisten toimintojen varmistamiseksi. Yritys on asemoitunut vahvaa tietoturvaa vaativien ratkaisujen johtavana toimittajana. 450 MHz:n kaistansa ansiosta Net1 tarjoaa vakaan ja kattavan verkon koneiden välisille yhteyksille.

net 1 asiakaskokemus Apsiksen digitaalisen markkinoinnin ratkaisuista.

Haaste


Yksi Net1:n digitaalista haasteista on ollut asiakkaan matkan seuraaminen yrityksen digitaalisissa markkinointikanavissa, kunnes ensikontakti myyntiosaston kanssa syntyy. Tämän matkan helpottamiseksi myyjät tarvitsivat lisätietoja potentiaalisen asiakkaan tarpeista ja hänen asiakaspolkunsa vaiheista.

Ratkaisu

Tiiviimpi yhteistyö markkinoinnin ja myynnin välillä oli avain, jonka avulla yrityksen B2B-panostuksia voitiin tehostaa. Net1:n markkinointipäällikkö Kim Schwerin halusi ottaa käyttöön APSIKSEN ratkaisun voidakseen seurata kävijöiden toimintaa verkkosivuilla, jotta myyjät saisivat paremman kuvan asiakkaista. Parantaakseen asiakaskohtaamisten henkilökohtaisuutta Kim Schwerin päätti hyödyntää myös markkinoinnin automaatioketjuja.

 
net 1 asiakaskokemus Apsiksen digitaalisen markkinoinnin ratkaisuista. Kuvassa kaksi työntekijää istumassa sohvalla läppärin kanssa.

Tulokset


– Markkinoinnin automaatio tuottaa meille laadukkaampia liidejä. Myyjillämme on paremmat edellytykset tehdä työtään, mikä auttaa myös asiakkaita valitsemaan oikean toimittajan, Schwerin sanoo.

Markkinoinnin automaation datan avulla myyjät voivat ohjata keskustelua paremmin, sillä he tietävät jo ennakolta asiakkaan kiinnostuksen kohteista ja tarpeista. Tämän strategian ansiosta myyjät saavat myös laadukkaampia liidejä, koska potentiaaliset asiakkaat ovat jo osoittaneet ostohalun merkkejä ja myyjät välttyvät panostamasta kylmiin liideihin.

Markkinoinnin automaation käyttöönotolla on ollut myönteisiä vaikutuksia myös Net1:n digitaaliseen sisältöön. Yrityksen inspiraatioportaali palvelee potentiaalisten asiakkaiden vetonaulana. Markkinointitiimi on yhdessä APSIKSEN kanssa lisännyt portaaliin kontaktipisteitä, jotka toimivat Net1:n automaattisen viestintäpolun lähtöpisteinä. Automaation ansiosta Net1:n mediakulut laskevat, koska se antaa asiakkaan ottaa matkan ensimmäisen askeleen.

– Pystymme näkemään helpommin, onko asiakasviestimme kohdallaan, eikä meidän tarvitse panostaa samalla leveydellä saadaksemme yhtä suuren hyödyn, Kim Schwerin sanoo.

Tulevaisuudessa Net1 suunnittelee kehittävänsä digitaalista viestintäpolkuaan pystyäkseen personoimaan viestinsä ja rajaamaan kohderyhmänsä vieläkin osuvammin.

– Olemme melko pieni brändi, joten meidän tulee olla älykkäämpiä ja kehittyä jatkuvasti, Schwerin toteaa.

 

Haluatko tietää miten markkinoinnin automaatio voisi auttaa sinun yritystäsi?