6 askelta voittoisan dataohjatun strategian luomiseen

Kirjoittanut APSIS

2019-02-08

Siirtyminen massaviesteistä personoituun viestintään ei ole pikku juttu. Tässä kuusi askelta onnistuneeseen dataohjatun strategian luomiseen.

1. Sitouta koko organisaatio

Dataohjattua lähestymistapaa ei voi jättää yhden henkilön tai osaston vastuulle. Sisäisten työpajojen järjestäminen on hyvä tapa aloittaa suunnittelu ja asiakaspolusta keskustelu kaikkien osastojen näkökulmasta. Osallistava toteuttamisprosessi tarkoittaa, että koko organisaatio on siinä mukana ja toimii saman strategian ja tavoitteiden mukaisesti.

2. Suunnittele datan keruu ja käsittely

Datan keruu on dataohjatun markkinoinnin ydinasia. Jos et aseta selkeää strategiaa datan käytölle, riskinä on, että työskentelet vanhentuneen datan pohjalta. Siksi prosessi on aloitettava määrittelemällä datan keruun tarkoitus ja pilkkomalla se sitten konkreettisiin toimintapisteisiin, joita ovat esimerkiksi lomakkeet tai integraatiot CRM-järjestelmän kanssa.

3. Integroi ja kartoita datalähteet

Datasiilot ovat suurin uhka asiakaskokemusten saumattomuudelle. Kun datapisteet ovat toisistaan eristettyjä, vaarana on, että jäät paitsi arvokkaasta tiedosta kuten asiakkaan senhetkisestä vaiheesta myyntisyklissä. Varmista, että sinulla on yleiskäsitys asiakasdataa keräävistä ja käsittelevistä järjestelmistä, ja valikoi integraatiot, joita saatat tarvita yhtenäisen asiakaskokemuksen luomiseksi. 


4. Keskity määritettyihin segmentteihin

Segmentointi on avainasemassa, kun asiakkaalle halutaan tarjota hänen tarpeidensa ja tavoitteidensa mukaista sisältöä. Hyödynnä organisaation sisäistä tietoa ja dataa tunnistaaksesi ensisijaiset segmentit. Pidä kuitenkin mielessäsi, että toimintasi on oltava ketterää, jotta voit siirtää asiakkaat segmentistä toiseen asiakassuhteen kehittyessä. 

5. Kartoita segmentoinnin tarpeet ja digitaaliset polut 

Ei ole olemassa kahta samanlaista asiakasta. Kartoittamalla asiakaspolun vältät tarpeettomat ponnistelut, uutiskirjeen tilaajien menettämisen ja asiakkaiden vaihtumisen. Miten potentiaalinen asiakas ottaa yhteyttä organisaatiosi? Milloin asiakas näyttää ostoaikeensa? Entä milloin asiakassuhteita täytyy nurturoida? Kun vastaat näihin kysymyksiin, sisällön tuottaminen asiakaspolun jokaista vaihetta varten on paljon helpompaa. 

6. Automatisoi ketjut joka segmentille

Henkilökohtaisen asiakaskokemuksen tarjoamisessa ei ole kyse pelkästään räätälöidyistä viesteistä. Siinä on kyse myös kyseisen viestin toimittamisesta oikeaan aikaan. Markkinoinnin automaation avulla voit luoda käyttäytymiseen perustuvia triggereitä, jotka aktivoituvat, kun henkilö tekee – tai jättää tekemättä – tietyn asian. Tämä triggeri voi olla mitä tahansa käsikirjan lataamisesta siihen, että asiakas ei ole tilannut tuotetta 50, 90 tai 180 päivään. 

Oletko valmis toteuttamaan dataohjattua strategiaa? APSISKSEN digiasiantuntijat kuuntelevat tarpeitasi ja auttavat sinua valitsemaan kustannustehokkaita ja skaalautuvia ratkaisuja.