Case, Nordic Sugar

Kirjoittanut APSIS

2015-01-12

Nordic Sugar on Pohjois-Euroopan markkinoiden johtava sokerin toimittaja. Keskittyen sekä teollisuuteen että loppukäyttäjiin ja toimintoihin seitsemässä eri maassa yhdistävänä viestikanavana käytetään sähköpostia

HAASTE

-    KOMMUNIKOIDA KOLMELLA ERI LIIKETOIMINTA-ALUEELLA
-    KÄYTTÄÄ SEITSEMÄÄ ERI KIELTÄ
-    SAADA PALAUTETTA MYYNTIOSASTOLTA

RATKAISU

-    UUTISKIRJEIDEN LUOMINEN JA LÄHETYS APSIS PRO –TYÖKALUN AVULLA
-    SISÄINEN SISÄLLÖNTUOTANTO JA ULKOINEN APU SUUNNITTELUSSA SEKÄ LÄHETTÄMISESSÄ

TULOS

-    PIENENTYNEET JAKELUKUSTANNUKSET
-    LISÄÄNTYNYT JOUSTAVUUS JA NOPEAMPI KOMMUNIKOINTI
-    YKSITYISKOHTAISEMMAT TILASTOT JA TIEDOT ASIAKKAISTA

Nordic Sugar on alansa markkinajohtaja Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Yritys työllistää lähes 1500 henkilöä ja se tarjoaa sokeria ja sokerituotteita teollisuudelle, rehuntuottajille sekä loppukäyttäjille. Haasteena on tuottaa ja lähettää olennaista tietoa vastaanottajille, joilla on täysin erilaiset tarpeet ja odotukset.

- Uutiskirjeemme tulee tarjota kaikille jotain hyödyllistä luettavaa, kertoo yrityksen Product Marketing Manager Eva Kristell. Meillä on kolme eri liiketoiminta-aluetta täysin erilaisilla asiakaspohjilla, joten tarvitaan myös kolme uutiskirjettä – ja vielä seitsemällä kielellä!

- Sähköposti ja uutiskirjeet olivat meille luonnollinen valinta, sanoo Eva Kristell. Siinä on puhtaasti kyse käytännöllisyydestä. Meidän täytyy tuottaa relevanttia tietoa erilaisille vastaanottajaryhmille ja meidän täytyy toimittaa se järkevästi. Sähköposti oli sekä käytännöllinen että kustannustehokas ratkaisu

Sisältö luodaan itse, design ulkoisesti

Tänä päivänä uutiskirjeet ovat Nordic Sugarille rutiinia. Apsikseen otettiin ensimmäisen kerran yhteyttä jo vuonna 2005. Tavoitteena oli päästä mukaan uuteen kasvavaan mediaan, joka oli juuri lyömässä läpi.

– Me aloitimme pienessä mittakaavassa ja aloimme rakentaa kokemusta sisäisesti. Aikaa myöten opimme entistä paremmin, miten tavoitamme oikeat vastaanottajat, ja samalla sähköpostimarkkinoinnin merkitys osana markkinointistrategiaamme on kasvanut.

- Työprosessi on muuttunut perusteellisesti. Perinteisemmän asiakaslehden työstämisestä ja sen pitkistä toimitusajoista tuotannossa, painossa ja jakelussa on päästy nykyiseen huomattavasti nopeampaan prosessiin. Uutiskirjeet ovat merkittävä osa Nordic Sugarin markkinointiviestintää.
Markkinointiosasto saa materiaalinsa yrityksen eri osastoilta, kuten eri maiden yksiköiltä ja johtoryhmältä. Kun koko sisältö – kuvat ja artikkelit – on kerätty yhteen, ne toimitetaan eteenpäin ulkopuoliselle osapuolelle luontia ja lähetystä varten. Ja tämä onkin Nordic Sugarin menestyksen salaisuus: kaikkea ei yritetä tehdä itse. Painopiste on luoda hyvää ja olennaista sisältöä, jonka vastaanottaja kokee hyödyllisenä. Uutiskirjeen suunnittelu, tuotanto ja lähettäminen siirtyy tämän jälkeen ulkopuoliselle yhteistyökumppanille.

-Me voimme keskittyä siihen, minkä me osaamme parhaiten, ja samalla varmistamme kattavat ja hyvät tilastot tehdystä työstä. Lisäksi on tärkeää voida antaa palautetta myyntiosastollemme uutiskirjeiden kautta saadun palautteen perusteella. Meidän oli vaikea löytää aikaa uutiskirjeiden suunnitteluun ja lähettämiseen nykyisillä henkilöstöresursseilla. Siksi tämä oli meille paras ratkaisu. Haasteena oli myös työskentely usealla eri kielellä, sanoo Eva Kristell. Tämän olemme ratkaisseet kokoamalla kaikki materiaalit ja luomalla peruskirjeet englanniksi, minkä jälkeen käännämme ne muille kielille. Näin varmistamme sen, että laatu säilyy hyvänä koko prosessin ajan. Tärkeä osa suunnittelua on löytää sopiva lähetystiheys.

– Me olemme päättäneet lähettää uutiskirjeen neljä kertaa vuodessa. Se tuntuu meistä kohtuulliselta tavoitteelta. Näin voimme lisäksi olla varmoja siitä, että tuottamamme sisältö on relevanttia, mielenkiintoista ja hyödyllistä.

Tulosta antavat strategiat

Kolme selkeästi erilaista asiakasryhmää vaatii enemmän kuin yhden strategian, jotta perille saadaan olennaista informaatiota. Teollisuudelle lähetettävät uutiskirjeet ovat perinteisempiä ja keskittyvät tuotantoinformaatioon sekä alan uutisiin. Muissa uutiskirjeissä on suorempia tarjouksia ja myös enemmän vuorovaikutusta vastaanottajan kanssa.

–    Kun on kyse uutiskirjeistä loppuasiakkaille, kuten rehutuotteista hevosille, panostamme paljon kilpailuihin yhtenä keinona saada lukijat kiinnostumaan. Siinä voi olla yksinkertaisia asioita, kuten lippujen arvontaa. Meille on tärkeää kommunikoida oikealla tavalla oikean vastaanottajan kanssa, päättää Eva Kristell. Kun lähetämme asiallista tietoa koemme, että voimme antaa asiakkaillemme jotain hyödyllistä lisäarvoa. Samalla saamme runsaasti puolestaan meille hyödyllistä statistiikkaa ja informaatiota asiakkaistamme.