Clio on historiaan erikoistunut kirjakerho

Kirjoittanut APSIS

2015-01-12

Clio on historian harrastajien kirjakerho. Tarjonta keskittyy kirjoihin, mutta kerho järjestää jäsenilleen myös esitelmäsarjoja ja retkiä kiinnostaviin kohteisiin sekä jakaa vuosittain Svenska Dagbladet -lehden kanssa Clio-palkinnon nuorelle ruotsinkieliselle historioitsijalle. Clio-kirjakerhon taustalla toimivat Atlantis-kustantamo ja Norstedts Förlagsgrupp -konserni.

TAVOITEET:

• Käytössä olevien perinteisten markkinointitoimenpiteiden tukeminen
• Joustavuuden lisääminen ja uusien mahdollisuuksien luominen tarkasti kohdistetuin toimin
• Parempi jäsenten toiveiden tunteminen

RATKAISU

• Apsis Newsletter Pro:lla laaditut ja lähetetyt uutiskirjeet
• Apsis Survey Pro:lla toteutetut jäsenkyselyt

TULOKSET

• Saatiin tehokkaampi tapa muistuttaa luennoista ja tapahtumista
• Kerättiin arvokasta lisätietoa jäsenistä asiakaskyselyiden avulla
• Löytyi paremmat mahdollisuudet markkinoida kirjanimikkeitä ja tapahtumia

Uutiskirje mahdollistaa joustavan viestinnän

Moderni viestintäkanava, kun kohteena ovat historiaa harrastavat henkilöt? Saattaa kuulostaa haastavalta, vaikkei tarvitsisi . Kaikki me elämme joka tapauksessa tässä päivässä, jossa sähköposti on tärkeä väline ajankohtaisten tapahtumien tiedottamisessa. Ehkä tällä kohderyhmällä kuitenkin voisi kuvitella olevan omanlaisensa mieltymykset?

− Jäsenlehti on ehdottomasti tärkein markkinointikanavamme, sanoo Annika Törnquist. Se lähetetään kahdeksan kertaa vuodessa, ja siinä esitellään kirjoja ja kirjailijoita. Lehti sisältää myös erilaisia tapahtumakutsuja esimerkiksi kirjailijatapaamisiin. Jäsenlehtemme on suosittu, mutta se ei täytä aivan kaikkia vaatimuksiamme. Harkitessamme sähköpostimarkkinointia halusimme sen ensisijaisesti täydentävän lehteä.

Clio kääntyi aluksi kirjojen jakelijan puoleen, jolla oli käytössään yksinkertaisempi sähköpostimarkkinointiohjelmisto. Tämä ohjelmisto ei kuitenkaan ollut riittävä, kun tavoitteena oli järjestelmällinen, joustava ja kauaskantoinen tapa työskennellä.

− Halusimme mainostaa tiettyjä nimikkeitä, lähettää kutsuja jäseniltoihin ja muistuttaa tapahtumista. Tarvitsimme joustavan ratkaisun. Vastaanotto viesteille oli hyvä, ja huomasimme, että sähköpostikirjeet tosiaankin lisäävät kiinnostusta luentoja kohtaan. Saatoimme saada noin 50 ilmoittautumista lehti-ilmoituksen perusteella, ja kun lisäsimme mukaan vielä sähköpostikampanjan, saatoimme saada noin 30 ilmoittautumista lisää lyhyen ajan sisällä. Ja näitä ilmoittautumisia emme olisi muuten koskaan saaneet.

Arvokas apukanava

Nykyään sähköposti on olennainen osa Clion markkinointitoimia. Sitä käytetään usein muiden kanavien tukena tai muistutusten lähettämiseen.

− Lehti lähetetään kahdeksan kertaa vuodessa, ja tavoitteenamme on lähettää uutiskirje yhtä usein. Emme kuitenkaan halua lähettää kirjettä, jos mitään kerrottavaa ei ole. Laadukas sisältö on meille hyvin tärkeää, sanoo Annika Törnquist. On kuitenkin kätevää lähettää uutiskirje, jossa on muistutuksia yleisistä tapahtumista, esimerkiksi luennoista. Samalla voimme muistuttaa lukijaa henkilökohtaisista aiheista, kuten jäsenyys- ja tilausasioista. Sähköposti onkin tärkeä väline jäsenillemme suunnatussa viestinnässä.

Kyselyistä tärkeää tietoa

Toistaiseksi Clio on hyödyntänyt Apsis Newsletter Pron perustoimintoja. Yksittäistapauksissa lähetyksiä on kohdennettu ja suodatettu, eli lähetykset on osoitettu sähköpostilistan tietyille vastaanottajille. Tätä on tarkoitus kehittää edelleen esimerkiksi luokittelemalla vastaanottajat aiempien tilausten mukaan. Tilanteen tekee haastavaksi se, että tiedot ovat hajallaan eri paikoissa Clio:lla: jäsenrekisterissä, kirjojen jakeluluettelossa ja sähköpostirekisterissä.

− Ihannetilanteessa kaikki tieto on samassa paikassa, sanoo Annika Törnquist. Vielä emme ole saavuttaneet tätä tavoitetta, eli meidän on ensin kehitettävä rakenne, joka mahdollistaa järjestelmän integroinnin.

− Olemme juuri toteuttaneet mittavan asiakaskyselyn, joka tehtiin kokonaisuudessaan Apsis Survey Pro:lla. Saimme yli tuhat vastausta, ja olimme valinneet moneen kysymykseen avoimen vastausvaihtoehdon. Luettavaa kertyi paljon, mutta saimme runsaasti arvokasta tietoa, toteaa Annika Törnquist. Mielestäni kyselyn toteutustapa oli hyvin joustava. Sen laatiminen, eri vaihtoehtojen testaaminen ja kysymysjärjestyksen vaihtaminen oli helppoa. Toteutamme kyselyn mieluusti uudelleen!