Dataohjattu markkinointi: ratkaisevat askeleet onnistuneeseen personointiin

Kirjoittanut Olga Dufvenberg

2019-09-19

Dataohjatut markkinointiratkaisut ovat välttämättömiä, mikäli haluat tehostaa markkinointiasi sekä vastata nopeasti asiakkaiden alati kasvaviin vaatimuksiin. Tämä blogipostaus käy läpi viisi ratkaisevaa askelta, joiden avulla luot personoidun asiakaskokemuksen. 

Graphic picture a paper plane

1. Saavuta seuraava taso personoinnin avulla

Teknologinen kehitys sekä kanavien ja laitteiden kasvava määrä johtavat myös asiakkaiden vaatimusten kasvuun. 

Elämme yhä asiakaskeskeisemmässä markkinointiympäristössä, jossa ihmiset haluavat ja odottavat räätälöityä ja yhtenäistä asiakaskokemusta kaikissa kanavissa.

Tilastot osoittavat, että 76 prosenttia asiakkaista odottaa yritysten tunnistavan heidän yksilölliset tarpeensa. On siis selvää, ettei sama viesti sovi kaikille. Personointi on avain, jonka avulla voit vastata yleisön korkeisiin odotuksiin sekä erottua kilpailijoista.

Personoidun markkinoinnin ydin on sujuvan ja helpon asiakaskokemuksen tarjoaminen henkilökohtaisen relevanssin avulla. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että asiakkaille esitetään tietoa niistä aiheista, joihin he ovat osoittaneet kiinnostusta. Näin heidän asiakaskokemuksensa helpottuu ja siten paranee, kun kaikki epäoleellinen tieto eliminoidaan.

Otetaan esimerkiksi tuotesuositukset. Niissä on pohjimmiltaan kyse henkilökohtaisen ostoehdotuksen luomisesta käyttäytymis- ja historiadatan sekä demografisen datan pohjalta.

Personointi ei kuitenkaan hyödytä pelkästään asiakkaita. Se tarjoaa liikennetoiminnan näkökulmasta seuraavat edut:

  • asiakassuhteiden vahvistaminen ja syventäminen
  • konversioiden kasvattaminen
  • myynnin tehostaminen

Happy people on a bench


Pääset personoinnissa alkuun keräämällä asiakasdatan ensin asiakasprofiileiksi. Yksinkertaistettuna kyse on dataohjatusta asiakkaiden stereotypisoinnista, joka pohjautuu demografiseen ja psykografiseen dataan. Näitä luotuja asiakasprofiileja kootaan ja puretaan jatkuvasti uuden asiakasdatan perusteella.

Asiakasprofiilien pohjalta voidaan luoda dynaamisia segmenttejä, joiden avulla voidaan toimia reaaliaikaisen datan pohjalta ja luoda alati muuttuvia yksilöistä koostuvia ryhmiä. Nämä ryhmittelyt ovat avain asiakkaiden käyttäytymisen ymmärtämiseen. Tämä puolestaan on elintärkeää, jotta voit lähettää relevantteja ja henkilökohtaisia viestejä oikealle henkilölle oikeassa kanavassa oikeaan aikaan.

2. Yhdistä data ja luo 360-asteisia profiileita

Asiakasprofiilien luomiseen liittyy myös tiettyjä haasteita. Useimmilla yrityksillä on hallussaan valtavasti prospekti- ja asiakasdataa. Usein tietoa kuitenkin säilytetään monessa eri paikassa – minkä vuoksi 360-asteisen näkymän luominen jokaisesta asiakkaasta on haasteellista.

Jotta voidaan luoda yhtenäinen asiakaskokemus kaikissa kanavissa ja kaikilla laitteilla, tarvitaan ohjelmisto, joka yhdistää eri kosketuspisteistä tulevan datan. Tässä kohtaa Customer Data Platform (CDP) astuu kuvioihin. 

Customer Data Platform eli CDP on järjestelmä, joka kerää dataa lukuisista eri järjestelmistä ja lähteistä. Näin se luo kattavan katsauksen jokaisesta asiakkaasta. CDP:n avulla voidaan saavuttaa reaaliaikaisia näkymiä ja näin optimoida kaiken viestinnän ajoitus, tehokkuus ja kohdennus – eli toisin sanoen luoda yhtenäinen asiakaskokemus.

3. Tehosta työnkulkuja automatisoinnilla

Dataohjattu markkinointi ilman automaatiotyökalua on kuin latte ilman maitoa. Markkinoinnin automaatio hyödyntää käyttäytymistriggereitä systemaattisessa ja automaattisessa viestinnässä ja sen avulla voidaan automatisoida markkinointitoimia eri digikanavissa.

Markkinoinnin automaatio tehostaa monimutkaisia markkinointiprosesseja myynnin ja markkinoinnin välillä. Näitä ovat esimerkiksi liidien generointi ja nurturointi. Lisäksi sen vahvuus on manuaalisten ja aikaa vievien markkinointitoimien minimointi. Tämä vapauttaa aikaa muille, ei-automatisoiduille tehtäville.

Markkinoinnin automaatio voi auttaa kasvattamaan myyntiä jopa 14,5 prosenttia.  Samalla markkinointikustannukset laskevat 12,2 prosenttia automaatioiden ansiosta.

Mikäli hyviä tuloksia halutaan jatkaa, on markkinoinnin automaation ja asiakasprofiilien yhdistäminen pelkästään loogista. Näiden yhdistäminen tarjoaa 360-asteisen näkymän asiakkaista ja prospekteista. Lisäksi yhdistäminen mahdollistaa reaaliaikaisen datan hyödyntämisen, jolloin asiakaspolun jokainen vaihe voidaan kustomoida.

Nyt olet valmis räätälöimään dynaamisia työnkulkuja ja lähettämään personoitua sisältöä, mikä on avain asiakkaiden sitouttamiseen ja prospektien johdattamiseen myyntisuppilon läpi. 

Marketing automation

4. Synkronoi markkinointitoimet omnichannel-strategialla

Seuraava askel on luoda strategia, joka kulkee käsi kädessä dataohjatun lähestymistavan kanssa. Samalla kun internetistä on tullut osa arkielämäämme, se on luonut monimutkaista sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja tasoittanut tietä digimarkkinoinnin uusille tuulille. Elämme maailmassa, jossa menestys tiivistyy lopulta vuorovaikutukseen asiakkaiden kanssa – siksi läsnäolo monessa eri kanavassa on välttämättömyys.

Monikanavaisessa lähestymistavassa kanavia kohdellaan erillisinä yksikköinä, jolloin riskinä on, että arvokas data jää jumiin siiloihin. Jotta yksittäisen asiakkaan käyttäytymismalleja voitaisiin kartoittaa kaikissa kanavissa, tarvitaan omnikanavainen lähestymistapa. 

Omnichannel-ajattelutapa on dataohjattuun markkinointiin perustuva strategia, koska se synkronoi kaikki markkinointitoimet eri kosketuspisteistä. Lopputulos? Integroitu, saumaton ja personoitu asiakaskokemus.

Kuten ehkä arvasitkin, omnichannel-strategiaa ei kuitenkaan luoda käden käänteessä. Jos haluat kehittää strategian, joka opastaa asiakkaita myyntipolun joka vaiheessa, vaatii tämä yrityksen jokaisen osaston panosta. Panostus on kuitenkin sen arvoista, sillä niiden lopputuloksena ovat pitkälle kohdennetut kampanjat, joiden viestit ovat henkilökohtaisia.

5. Hanki arvokkaita asiakasnäkymiä analysoimalla dataa

Yllä mainitut askeleet ovat ratkaisevan tärkeitä, jos haluat menestyä digimarkkinoinnissa. Jotta markkinointitoimista saataisiin kaikki irti, on sinun kuitenkin myös analysoitava yrityksesi dataa. Tällä tavalla saat matkan varrelta uusia ja arvokkaita asiakasnäkymiä.

Ajattele dataa suurena voimavarana, joka auttaa sinua tuntemaan asiakkaasi entistä paremmin. Jos haluat kaveerata heidän kanssaan, sinun on mitattava heidän käyttäytymistään ja vuorovaikutustaan yrityksesi eri kanavissa ja asiakaspisteissä. Näin se onnistuu:

  • analysoi kanavien välistä käyttäytymistä
  • seuraa konversioitasi
  • tutki yleisötrendejä

Tämän uuden informaation avulla voit muuntaa asiakasdatan käyttökelpoisiksi asiakasnäkymiksi. Tämä puolestaan tapahtuu arvioimalla oman yrityksen kaikkia markkinointitoimia, jotta saat selville, mitkä tuottavat eniten arvoa. Lopputuloksena on kyky tehdä fiksuja ja strategisia päätöksiä sekä markkinointibudjetin entistä optimoidumpi kohdentaminen. 

APSIS One cube

Yksi ratkaisu hallitsee kaiken

Kuten näet, dataohjattu markkinointi auttaa vastaamaan yleisön vaatimuksiin ja odotuksiin entistä paremmin. Datan avulla onnistut tarjoamaan hyvin pitkälle personoidun asiakaskokemuksen.

Nämä viisi askelta auttavat sinua etenemään dataohjatun markkinoinnin tiellä. 

Ja mikä parasta, jokainen näistä askelista on koottu uudelle dataohjatulle APSIS One -alustalle.  

Haluatko kuulla lisää APSIS One-alustasta? Pyydä maksuton esittely!