”Digimarkkinoijien on avarrettava näkemyksiään”

Kirjoittanut Sarah Chase

2018-03-05

Miten digimarkkinoinnin asiantuntija soveltaa teoriaa käytännössä? Samantha Seljak toimii APSIKSELLA Professional Services –osaston projektipäällikkönä. Samanthalla on sekä syvällistä teoreettista osaamista että käytännön tietotaitoa alalta. Seuraavassa blogitekstissä hän antaa vinkkejä sitoutumisen parantamiseen ja asiakashävikin pienentämiseen nykypäivän kilpaillussa ilmapiirissä.

Samantha Seljak Project Manager and Digital Consultant APSIS

Asiakkaiden innostaminen ja heidän matkansa seuraaminen kiinnostaa

Samantha Seljak on ollut osa APSIS-perhettä vajaan vuoden. Professional Services –tiimin projektipäällikkönä hän kuuluu asiantuntijoihimme, jotka auttavat yrityksiä kukoistamaan digimarkkinoinnissa.

           “APSIKSESSA minua houkutteli sen asema Pohjoismaiden digitaalisten markkinointiratkaisujen johtajana. Lisäksi minusta oli kiinnostavaa, että kyse on alun perin startup-yrityksestä, jonka juuret ovat Malmössä sijaitsevassa hautomossa.”

Samantha kertoo, että päätyi digimarkkinoinnin pariin alun perin siksi, että häntä kiehtoi kuluttajakäyttäytyminen ja kaikki se aika, jonka nykyään vietämme verkossa. Hän kertoo:

           “Minusta on kiinnostavaa innostaa asiakkaita ja seurata heidän matkaansa niin verkossa kuin sen ulkopuolellakin.”
 

Samanthan työtehtäviin APSIKSELLA sisältyy paitsi erään globaalisti toimivan yrityksen kanta-asiakasohjelman digimarkkinointitarpeista huolehtiminen, myös eri yritysten tukeminen niiden automaatiostrategioissa. Monisäikeiset projektit edellyttävät sujuvaa yhteistyötä APSIKSEN ja kaikkien asianosaisten välillä.

           “ Työhön sisältyy paljon liikkuvia osia, joten APSIKSELLA on oltava projektille nimetty asiantuntija huolehtimassa kaiken sujumisesta", Samantha Seljak kertoo.

Asiakastieto on avainasemassa

Digimarkkinoinnin asiantuntijana ja itsekin verkkokauppiaana Samantha ymmärtää asiakastiedon merkityksen arvokkaan asiakasymmärryksen tuottamiselle, mikä puolestaan auttaa tekemään fiksumpia päätöksiä.

           “Avainasemassa on asiakkaiden ymmärtäminen. Kaikkien päätösten ja markkinointitoimien tulee toisin sanoen perustua asiakkaisiin ja taustalla oleviin lukuihin", Samantha Seljak sanoo.

Samanthalle kyse on tiedon analysoinnista ja sen mukaan toimimisesta. Voi kuulostaa monimutkaiselta, mutta Samanthalle asia on varsin yksinkertainen. Hän selittää:

           “Jos sinulla on suuri tietokanta täynnä tilaajia, mutta alhainen avausfrekvenssi, kannattaa ehkä pikemminkin keskittyä tilaajien sitouttamiseen kuin sisällöntuotantoon. On oltava sekä reaktiivinen että proaktiivinen. Lisäksi kannattaa testata strategioita selvittääksesi, mikä sinun yrityksesi kohdalla toimii parhaiten.”

Sitä mukaa kun kilpailu asiakkaiden huomiosta kiristyy, lisääntyy myös tarve erottautua ylikyllästetyillä markkinoilla. Mikä siis on erottautumisen ja tavoittamisen salaisuus? Samantha Seljak vastaa:

           “Uskon, että paras keino ongelman ratkaisemiseen on varmistaa sisältösi ja markkinointistrategioidesi aitous. Pyri asettautumaan asiakkaidesi asemaan: millaista arvoa sisältösi heille tuo? Jollei se kiinnosta heitä, he pitävät sitä lähinnä roskapostina.”

Avarra teknologisia näkemyksiäsi - eettisesti

Digimarkkinointi menee eteenpäin salamavauhtia. Asiat, jotka tuntuvat uusilta ja raikkailta vuonna 2018, ovat muutaman vuoden päästä kuin takaumia kivikaudelta. Sitä mukaa kun tiedon muokkaus vie hyperpersonoinnin uusiin korkeuksiin, vaarana on kuitenkin päätyminen surullisenkuuluisaan uncanny valleyhyn.

           “Uudet markkinointiteknologiat tarjoavat markkinoijille parempia mahdollisuuksia tavoittaa asiakkaat henkilökohtaisella ja merkityksellisellä tavalla. Digimarkkinoijan on avarrettava näkemyksiään uuden teknologian käytöstä, mutta samalla tärkeimmässä asemassa on eettisyys", Samantha Seljak sanoo.

Hän selittää tarkemmin:

           “Ihmiset kokevat olevansa haavoittuvaisia teknisten edistysaskeleiden pyörteissä. Raja sen välillä, mikä osuu oikeaan ja mikä aiheuttaa asiakkaalle epämiellyttävän tunteen, voi olla hiuksenhieno.”

Liiallisen personoinnin pelko liittyy myös EU:n tietosuoja-asetukseen (GDPR), jota aletaan soveltaa 25. toukokuuta 2018. Osa markkinoijista suhtautuu lakiin pelokkaasti, mutta Samantha näkee sillä myönteisiä vaikutuksia sekä asiakkaille että yrityksille.

           “GDPR ja muut tietojen käsittelyä koskevat lait tarkastelevat asioita asiakkaan näkökulmasta. Tästä seuraa, että läpinäkyvyyden ja tiedonkeruun eettisyyden merkitys nousee ratkaisevaksi digimarkkinoinnin kehittymiselle", Samantha Seljak sanoo.

Haastattelun lopuksi hän lausuu muutaman viisaan sanan siitä, miten digimarkkinoija voi huolehtia kilpailukykynsä säilyttämisestä ja vahvistamisesta nyt ja tulevaisuudessa:

           “Kulkiessamme kohti tulevaisuutta on tärkeintä pitää mielessä, että meidän on pyrittävä yhdistämään kuluttajien valta ja teknologia. Siten me markkinoijat voimme muuttua hyvistä loistaviksi."