Mikä on liidi? | APSIS

Kirjoittanut APSIS

2015-10-15

Mikä on liidi ja mitä tarkoitetaan liiden generoinnilla?


Liidi tarkoittaa potentiaalista asiakasta

Liidi on suomennos sanasta Sales Lead, joka tarkoittaa myyntijohtolankaa. Liidi –sanaan liittyy aina potentiaalisen asiakkaan yhteystieto, esimerkiksi puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Liidit jaetaan kahteen eri luokkaan sen mukaan, miten todennäköinen asiakkuus liidiin liittyy: kylmiin ja kuumiin liideihin, kuitenkin niin, että potentiaalinen asiakas on aina kiinnostunut tuotteistasi tai palveluistasi. Kuuma liidi tarkoittaa asiakasta, joka on esimerkiksi:

a) tilannut uutiskirjeen
b) täyttänyt yhteydenottolomakkeen
c) osallistunut yrityksen järjestämään seminaariin
d) antanut yhteystietonsa kylmäsoiton tms. yhteydessä 

Mikä on iinbound-liidin ja kuuman liidin ero?

Kuuma liidi –termiä ei kuitenkaan tule sekoittaa inbound-liidiin. Inbound tarkoittaa markkoinointiprosessia, jonka seurauksena asiakas kontaktoi itse yritystä. Inboundin –prosessin onnistumiseen vaikuttaa muun muassa yrityksen verkkosivujen informatiivisuus tai esimerkiksi asiantuntijatason blogikirjoitukset. Lue vinkit liidien tehokkaaseen luomiseen.

Liidien nurturoinnilla taas tarkoitetaan asiakkaiden auttamista ja hellää ohjaamista myyntitunnellissa kohti ostopäätöstä. Lue lisää liidien nurturoinnin uusimmista trendeistä. 

Kylmät liidit ja kylmäsoittaminen

Kylmät liidit tarkoittaa kohderyhmää, jolle tehdään esimeriksi ns. kylmäsoittoja. Eli kyseiseen kohderyhmään kuuluva ihminen tai yritys ei ole ilmaissut mielenkiintoaan yrityksesi tuotteita tai palveluita kohtaan, mutta myyjä lähtee tavoittelemaan liidiä esimerkiksi puhelimitse. Kylmät liidit ovat usein ostettu kohderyhmä kohderyhmiä myyvältä yritykseltä.

Opi lämmittämään ja nurturoimaan liidejä tehokkaasti markkinoinnin automaation avulla!  
>> Lataa ilmainen käsikirjamme: "Markkinoinnin automaatio B2B-yrityksille"