Onko SoMe tiedon jakamisen kuningas?

Kirjoittanut APSIS

2015-01-12

Kyselyn tulos: Sosiaalinen media ei ole ainoa kuningas tiedon jakamisessa – tästä selviää, miten eri ikäryhmissä jaetaan viestejä muille

Olet varmaan itsekin pohtinut asiaa monta kertaa. Miten ihmiset oikeastaan levittävät viestejä eteenpäin? Tekevätkö he sitä yleensä ollenkaan? Onko iällä merkitystä? Me teimme asiasta tutkimuksen. Tulokset olivat mielenkiintoisia.

Kysyimme seuraavaa: Miten yleensä kerrot internetissä lukemastasi asiasta ystävillesi?
 Tutkimukseen vastasi 1082 henkilöä ja vastaukset jaettiin ikäryhmiin 15-22, 23-35, 36-55, 56+.

Luonnollisesti olemme tietoisia siitä, että tämänkokoisen otoksen tilastollinen tarkkuus poikkeaa laajemman tutkimuksen tarkkuudesta. Eri ikäryhmien välillä oli kuitenkin niin merkittäviä eroja, että uskalsimme tehdä sen perusteella malleja.

Vastausvaihtoehdot olivat:
1. ”Kerro kaverille” -ruudun välityksellä
2. Jaa sosiaalisessa mediassa (esim. Facebook, Twitter) -painikkeen avulla
3. Julkaisemalla itse linkin sosiaalisessa mediassa
4. Julkaisemalla itse linkin chat-ohjelmassa
5. Lähettämällä itse linkin eteenpäin sähköpostilla
6. Soittamalla
7. Tavatessani henkilön
8. Muulla tavoin
9. En anna vinkkejä kavereilleni

Voimmeko olla varmoja siitä, että ihmiset todella levittävät tietoa edelleen?

Oikeastaan ei ole mitenkään itsestään selvää, että ihmiset levittävät asioita eteenpäin. Asiaa voisi varmaan todistella sillä, että se on osa kulttuuriamme. Tutkimuksemme mukaan 92,6 % ihmisistä antaa internetissä näkemistään asioista vinkkejä ystävilleen. On siis erittäin mahdollista, että viestiäsi välitetään eteenpäin muille, jos toimit oikein.

Ja voittaja on …

Osaatko arvata, mikä vaihtoehdoista sai yhteensä eniten ääniä? ”Lähettämällä itse linkin eteenpäin sähköpostilla” voitti, sitä tapaa ilmoitti käyttävänsä 34,2 % vastaajista. Toiseksi tullut saattaakin sitten olla pieni yllätys. Toisen sijan vei nimittäin vaihtoehto, jota ilmoitti käyttävänsä 18,2 % vastaajista, ja se oli ”Tavatessani henkilön”. Emme siis vielä olekaan täysin digitaalisia.

Mielenkiintoisia näkökulmia ja poikkeamia

Sähköposti ja henkilökohtaiset tapaamiset ovat siis yleisin tapa välittää eteenpäin internetistä löydettyjä asioita. Loput vastaukset jakautuivat muiden vaihtoehtojen kesken. Analyysimme on kuitenkin harhaanjohtava, jos jätämme ottamatta huomioon sen, että monet vastausvaihtoehdoista kuuluvat oikeastaan samaan kategoriaan.

Päätimme siksi laskea yhteen vaihtoehtojen 2-4 saamat vastaukset ja kutsua sitä luokkaa sosiaalisiksi medioiksi. Lisäksi laskimme yhteen vastaukset 1 ja 5 ja nimesimme luokan sähköpostiksi. Vaihtoehtoja 6 ja 7 päätimme kutsua offline-luokaksi. Tämän perusteella luvut näyttävät seuraavilta:

Sosiaaliset mediat: 17,5 %
Sähköposti: 43,4 %
Offline: 27,7 %

Käytetyin tapa on edelleen sähköposti. Myös toiselle sijalle päätynyt offline säilyttää paikkansa tälläkin laskutavalla. Mutta sosiaalisten medioiden osalta kuva selkenee, tällä laskutavalla huomataan, että myös sosiaalisten medioiden merkitys on suhteellisen tärkeä viestien välittämisessä. Kannattaa kuitenkin muistaa, että edelleen levitettävä materiaali on saattanut tulla levittäjälle eri teitä.

Vastaaja on esimerkiksi saattanut ensin tutustua johonkin asiaan sosiaalisten medioiden kautta ja levittänyt sitä sitten eteenpäin offline-tilanteissa, tai päinvastoin. Viestien levittämistiet ja niiden erilaiset tarkastelutavat kertovatkin enemmän siitä, että tilanne ei ole niin yksinkertainen.

Kun tarkastellaan vastauksia ikäryhmittäin, havaitaan, että sähköpostin merkitys vinkinantokanavana kasvaa vastaajien iän myötä. Sähköpostin käyttö näyttäisi liittyvän yhteen työelämään astumisen kanssa. Eli toisin sanoen, tapamme näyttäisivät muuttuvat samaan tahtiin tekemistemme kanssa. Asia saattaa tietenkin liittyä myös siihen, että sähköposti on ollut suosiossa pitempään kuin digitaaliset sosiaaliset mediat.

Tilastot muodostavat koko joukon kiinnostavia malleja. Miksi on niin, että sellaisten ihmisten osuus, jotka kertovat asioista ystävilleen tavatessaan heitä, itse asiassa vähentyy ihmisten iän myötä? Onko syynä kenties poistuminen työelämästä? Entä mikä mahtaa olla se ”muulla tavoin” -viestintätapa, jota 7,8 % kaikista yli 55-vuotiaista mieluiten käytti antaakseen ystävilleen vinkkejä internetissä olevista asioista? Tavallinen posti, tekstiviesti, multimediaviesti vaiko kenties savumerkit? Emme todellakaan tiedä.

Entä onko sähköposti sitten ykkönen kaikissa ikäryhmissä?

Ei ole, ja aikaisemman perusteella osaat jo varmaan arvata, mikä ikäluokka sieltä pistää silmään. 15–22-vuotiaathan siellä uivat vastavirtaan. Heidän ikäryhmässään sähköposti jää nimittäin vasta kolmannelle sijalle.

Silloinhan sosiaalisten medioiden luulisi olevan tärkein viestien edelleenvälittämisen väline näiden nuorten keskuudessa, eikö vain? Mutta asia ei todellakaan ole niin yksinkertainen. Eniten vastauksia sai itse asiassa vastausvaihtoehto numero 7 (tavatessani henkilön). Analoginen vastausvaihtoehto vei siis ensimmäisen sijan juuri sen ikäluokan keskuudessa, jonka väitetään viettävän aikaansa enemmän netissä kuin poissa linjoilta.

Mutta emme toki saa unohtaa sitä tosiasiaa, mikä jo aiemmin mainittiin, eli vastausvaihtoehdoista moni voitaan lukea sosiaalisiin medioihin kuuluvaksi. Jos laskemme samaan luokkaan kuuluvat vaihtoehdot samalla tavalla yhteen kuin aiemmin, saamme tulokseksi seuraavat prosentit:

Sosiaaliset mediat: 39,2 %
Sähköposti: 22,3 %
Offline: 30 %

Eli kavereille annetaan vinkkejä internetissä nähdyistä asioista eniten juuri internetin välityksellä. Nuorten tavallisin vinkinantokanava internetissä on chat-ohjelmat. Mutta siitä huolimatta 30 % nuorista asettaa etusijalle muut kuin digitaaliset menetelmät.

Ratkaisevaa onkin löytää sopiva oman kohderyhmäsi mukainen viestintätapayhdistelmä

Käytä nyt tilaisuus hyväksesi ja paneudu markkinointiin tosissasi. Ajattele, mitä tässä artikkelissa kerrottiin, ja mieti, tarjoaako se sinulle uusia näkökulmia markkinointisi parantamiseen. Mikä ikäryhmä/mitkä ikäryhmät ovat kohderyhmäsi? Onko kyse miehistä vai naisista, vai kenties molemmista?

Edellisiin kysymyksiin antamasi vastaukset antavat jonkinlaista osviittaa siihen, miten sinun pitäisi jakaa ilmoittelukakkusi. Näyttäisikö jako eroavan nykyisestä? Jos kyllä, niin mitä se tarkoittaa?

Ehkä sinun pitäisi panostaa entistä enemmän sähköpostiin. Vaiko kenties vahvistaa sähköpostin ja sosiaalisten medioiden välistä sidosta?

Ja muista: Useimmat ihmiset haluavat kertoa kaverille.