Sähköpostiviestinnän suuntaukset vuonna 2012

Kirjoittanut APSIS

2012-01-12

Sähköpostiviestinnän suuntaukset: vuonna 2012 keskiössä on toimitettavuus

Sähköpostimarkkinoinnissa suurin haaste vuonna 2012 on toimitettavuus. Sähköpostiohjelmistojen palvelutarjoajien keskuudessa vallitsee vahva suuntaus, jossa käyttäjiä halutaan suojata ei-toivotulta sähköpostilta.

Kaikissa tärkeimmissä web-pohjaisissa sähköpostiohjelmistoissa yritetään jollain tavoin rajoittaa sähköpostin toimitettavuutta. Tarkoituksena on varmistaa käyttäjille parempi ”sähköpostiympäristö”, jossa he voivat itse valita vastaanotettavat sähköpostiviestit. Hyödyttömät, ei-toivotut tai tilaamattomat viestit lajitellaan pois, joko suoraan roskakoriin tai myöhemmin luettavien viestien kansioon.

Mikäli tilaaja ei koe saavansa mitään arvoa uutiskirjeestä, on mahdollista, että se suodatetaan pois automaattisesti, nopeasti ja armottomasti.

Onko tämä huono uutinen? Ei välttämättä. Vaivaa on ehkä nähtävä hieman enemmän, mutta samalla sähköpostimarkkinoijille aukeaa uusia edellytyksiä kehittyä ja saavuttaa hyviä tuloksia.
Sähköpostiohjelmistot antavat käyttäjälle mahdollisuuden estää joidenkin uutiskirjeiden vastaanottamisen, avaten samanaikaisesti mahdollisuuksia niille kirjeille, jotka pääsevät perille.

Tutustu joidenkin suurimpien sähköpostiohjelmistojen uusiin ominaisuuksiin:

Gmail

• Priority Inbox – Nyt mahdollista
• YouTube-videoiden toisto onnistuu nyt suoraan viestissä
• ”Enhanced email” – Tällä hetkellä Beta-vaiheessa: mahdollistaa selaamisen ja ostostenteon suoraan sähköpostipalvelussa

Yahoo

• Sähköpostilaatikkoon hyväksyttyjen ja hylättyjen viestien suhde on 1:8 (lähde: Yahoo)
• Näyttää YouTube videot ja Flickr- ja Picasa-palveluiden kuvat
• Kuvat ladataan automaattisesti, mikäli toimintoa ei ole estetty
• Toiminnallisuuksia videotoistolle ja kuville

Hotmail/MSN/Windows Live

• Active Views − mahdollisuus tehdä kirjeistä verkkosivujen kaltaisia
• HTML5-tuki
• Viestien luokittelu: henkilökohtaiset, verkosto- tai ryhmäviestit
• Toistaa YouTube tai Hulu videot, kuvat näytetään uutiskirjeessä (kuten Gmail)
• Lajittelee sähköpostin lähettäjien ja kiinnostusten mukaan ”quick view” -ominaisuudella
• Tilaajien sitoutumisella ja lähettävien verkkotunnuksen (domain) maineella on suuri merkitys. Hotmail luokittelee tilin passiiviseksi ja laskee ”arvostusta”, jos aktiviteetteja ei ole ollut puoleen vuoteen (lähde: Hotmail)

Kaikissa sähköpostiohjelmissa on ominaisuuksia, jotka tekevät työstäsi haastavampaa. Samanaikaisesti kuitenkin aukeaa täysin uusia mahdollisuuksia. Videotoisto on tähän mennessä ollut kaiken sähköpostiviestinnän ulottumattomissa. Vaikka edelleen on tiettyjä teknisiä rajoitteita, voitanee videotoiston mahdollistamista pitää merkittävänä edistysaskeleena.

Oleellista on, että sähköpostin lähettäjän on kyettävä täyttämään tilaajiensa toiveet. Tekniikan kehittyessä edelleen, aivan uusia mahdollisuuksia aukeaa. Kuitenkin jo nyt voidaan tehdä paljon, jotta varmistetaan uutiskirjeen kiinnostavuus, kiehtovuus ja lisäarvo lukijalle. Lopuksi vielä viisi huomionarvoista asiaa:

Viisi tapaa parantaa toimitettavuutta

• Älä lähetä epäolennaista tietoa
On helppoa lähettää kaikki käytettävissä oleva tieto kaikille sähköpostilistan vastaanottajille. Jos lukija on kuitenkin ostanut itselleen naisten kengät, häntä ei välttämättä kiinnosta lasten kenkiin liittyvät tarjoukset.

• Ihmiset ostavat mieluiten toisilta ihmisiltä, eivät yrityksiltä
Onko uutiskirjeen lähettäjä yritys vai sen palveluksessa oleva henkilö? Pystyykö asiakas tunnistamaan viestistä jonkun tapaamansa ihmisen tai yhteyshenkilön? Pyri mahdollisuuksien mukaan tuomaan henkilöt yrityksen takana esille, sillä yritys on aina jossain määrin kasvoton. Mitä henkilökohtaisempi kirjeesi on, sitä todennäköisemmin se avataan ja luetaan.

• Vastaa aina kysymykseen ”Mitä minä tästä hyötyisin?”
Uutiskirjeen tilaaja on aina tärkein: kyse ei ole edustamastasi yrityksestä, sen ratkaisuista tai taidoista − kyse on siitä, mitä hyötyä tilaaja saa uutiskirjeestä. Ennen kirjeen lähettämistä on mietittävä, saako lukija konkreettista hyötyä sisällöstä.

• Saadun arvon on ylitettävä ”kustannukset”
Kun vastaanottaja avaa uutiskirjeen, se ”maksaa” hänelle ajassa ja keskittymisessä. Lukija on tyytyväinen, jos hän kokee saavansa jotain panostuksensa vastineeksi, ja tällöin hän avaa myös seuraavan uutiskirjeesi. Jos taas tilaajat kokevat muutamankin kirjeesi olevan kannaltaan hyödyttömiä, huomaat heidän peruvan tilauksensa.

• Ilmoita selkeästi, mitä tarjoat
Uutiskirjeestä on käytävä selkeästi ilmi mitä tarjotaan. Sen tulisi näkyä niin otsikossa, linkeissä kuin itse tekstissä. Vaikutus tehdään silmänräpäyksessä, joten keskity tärkeimpään ja ole innostava.