Sisältömarkkinointi osa 1

Kirjoittanut APSIS

2013-08-12

Sisältömarkkinointi osa 1 - mitä sillä tarkoitetaan ja mistä aloittaa?

Vieraile missä tahansa sähköisen markkinoinnin tapahtumassa, niin kuulet kuinka sisältömarkkinoinnin merkitys on suuressa kasvussa ja raivaamassa tilaa muilta perinteisiltä markkinointikanavilta. Mitä sisältömarkkinoinnilla tarkoitetaan, ja onko se edes täysin uusi tapa markkinoida?
 

content-marketing-part-1.jpg

Sisältömarkkinoinnin tarkoituksena on luoda kuvaa houkuttelevasta merkistä, herättää kiinnostusta, vahvistaa yrityskuvaa kuluttajien keskuudessa, vahvistaa asiakasuskollisuutta sekä kasvattaa myyntiä.

Sisältömarkkinointi eroaa tyypillisestä sähköpostimarkkinoinnista siinä, että sen tavoitteena on voimakkaan myyntipainotteisuuden sijaan tarjota vastaanottajalle jotain hyödyllistä, mielenkiintoista ja viihdyttävää sisältöä. Sen tarkoituksena on vaikuttaa kuluttajien mielikuvaan yrityksestä tai organisaatiosta ja rakentaa pitkäkestoisia asiakassuhteita.   

Ennen internetin aikaa sisältömarkkinointi koostui käytännössä painetuista uutiskirjeistä, infokirjeistä, kirjoista, lehtiartikkeleista sekä henkilökohtaisista tapaamisista. Perinteinen B2B-asiakkaille kohdistettu sähköinen uutiskirje perustuu hyvin pitkälti sisältömarkkinoinnin perusperiaatteisiin: hyödyllisen ja kohdistetun sisällön tuottaminen, minkä tavoitteena on rakentaa luottamusta, uskollisuutta sekä positiivista mielikuvaa tuotteista ja palveluista, joita kuluttaja ostaa ostotarpeen yllättäessä.

 Sisällöntuotannon rooli osana tehokasta ja toimivaa mainontaa on kasvanut sitä mukaan kuin uusia markkinointikanavia on tullut saataville. Yrityksen verkkosivuilla olevat artikkelit ja sähköposti eivät ole enää ainoita sähköisen markkinoinnin kanavia. Nykyään hyödynnetään entistä enemmän YouTube-videoita, sosiaalista mediaa (Facebook, Twitter), webinaareja, blogeja, virtuaalikonferensseja sekä muita online-kanavia. Sosiaalisen verkoston ansiosta sisällön jakaminen on entistä helpompaa.
 

Neljä esimerkkiä miten sisältömarkkinointia voidaan hyödyntää sähköisessä markkinoinnissa:
 

 • Viikoittainen blogi, jossa annetaan ohjeita tuotteen tai palvelun käyttöön.
 • Muutaman minuutin YouTube-video, jossa esitellään, miten tuotetta tai palvelua voidaan käyttää.
 • Sähköinen uutiskirje, jossa suoran mainonnan lisäksi artikkeleita tuotteista tai palveluista.
 • Asiakkaiden omia kokemuksia ja tuotearviointeja.

Mistä aloittaa?

Neljä tapaa sisältömarkkinoinnin aloittamiseen.
 

1. Määrittele millaista sisältöä haluat hyödyntää

Vastaa kahteen avainkysymykseen:

 • Millaista sisältöä asiakkaat haluavat ja tarvitsevat?
 • Missä muodossa tieto halutaan? (Missä muodossa tietoa luetaan eniten?)

Näihin kysymyksiin vastaaminen edellyttää eri asiakasryhmien mielenkiinnon ja tarpeiden tarkkaa ymmärtämistä. Kuvittele, millainen on hankintaan johtava päätöksentekoprosessi: millaisella sisällöllä voidaan eniten vaikuttaa positiiviseen ostopäätökseen?

2. Arvioi omat resurssisi

Suorita inventaario omista sisäisistä resursseista:

 • Arvioi jo olemassa olevat materiaalit (online ja offline), joita voi hyödyntää sisältömarkkinoinnin kampanjoihin. Onko mahdollista käyttää tuotedokumentaatioita, raportteja, verkkosivuartikkeleita, kuvia, suosituksia tai kokemuksia tuotteesta jne?
 • Voitko yhdistää eri kanavia keskenään, kuten lisätä twiittejä omiin lähteviin sähköpostiviesteihin?
 • Ovatko omat resurssit riittävät asiantuntevan sisällön tuottamiseen vai voidaanko se ulkoistaa?
   

3. Määrittele tuotantoprosessi

 • Jaa tuotannon vastuualueet ja luo tarkka markkinointistrategia.
 • Luo selkeä ohjeistus sisällöntuotannolle ja pidä huolta, että se vastaa yrityksesi ilmettä, tyyliä ja brändiä.
 • Julkaisuaikataulun rakentaminen helpottaa seuraamista sekä pitää tuotannon ja jakelun säännöllisenä. Älä myöskään unohda seurata ja mitata markkinointipanostuksesi tehoa ja toimivuutta.

4. Laadi markkinointisuunnitelma

Hyvin suunniteltu sisältö on paras tapa markkinoida, mutta miten hankit lukijoita ja miten tuottamaasi sisältöä voidaan jakaa? Miten yhdistetään maksettu mainonta (esim.Google AdWords), median huomio (esim.lehdistötiedotteet) ja sosiaalinen verkosto (esim.Twitter)?

Pidä huolta, että julkaisemasi sisältö on helposti jaettavissa. Lisää linkkejä ja ikoneita, joiden kautta artikkelin tai videon jakaminen onnistuu yhdellä napin painalluksella. Hyödynnä suosituimpia kanavia, kuten Facebook, Twitter, Google+, sähköposti tai Pinterest.

Myös sähköposti toimii erinomaisena sisältömarkkinoinnin työkaluna. Toisessa osassa katsomme lähemmin, miten sähköposti ja sosiaalinen media istuvat sisältömarkkinoinnin strategiaan.

Anna Kristensson