Sisältömarkkinointi osa 2

Kirjoittanut APSIS

2013-11-25

miten sähköposti ja sosiaalinen media parantavat tuloksia?

Sisältömarkkinoinnin suosion kasvua ovat edesauttaneet lukuisat uudet online-kanavat sekä –media, joiden kautta voidaan kätevästi tuottaa, julkaista ja jakaa sisältöä. Mutta miten sähköposti voidaan sovittaa sisältömarkkinoinnin kokonaisuuteen?

Menestyminen sisältömarkkinoinnissa vaatii muutakin kuin hyvää ja osuvaa tietoa. Sisältö tulee osata jakaa oikeille vastaanottajille. Sähköpostin tehokkuus markkinointikanavana perustuu ennen kaikkea sen helppouteen ja tavoitettavuuteen. Sähköpostin avulla voidaan markkinoida tapahtumia, jakaa blogimerkintöjä sekä videoita, mainostaa artikkeleita…mitä tahansa.

Mutta miksi hyödyntää kallisarvoista sähköpostia sisältömarkkinointiin? Eikö sähköposti sopisi paremmin kohdennettuun suoramarkkinointiin?

Menestyminen sähköpostimarkkinoinnissa perustuu arvon tuottamiseen. On silti muistettava, että jatkuva lähestyminen mainonnalla ja tarjouksilla ei tuota vastaanottajille enää lisäarvoa, vaan se voidaan kokea häiritsevänä.

Arvokas sisältö:

 • Säilyttää mielenkiinnon yllä ja ylläpitää mainettasi luotettavana ja vastuullisena lähettäjänä.
 • Sallii viestien lähettämisen myös silloin, kun ei ole mitään tiettyä tarjousta tai tuotelanseerausta, mitä halutaan markkinoida.
 • Vakiinnuttaa asemasi asiantuntijana, kasvattaa luottamusta ja vahvistaa asiakasuskollisuutta.
 • Erottaa sinut muista massalähettäjistä ja kilpailijoista.
 • Edistää lähettämäsi tiedon jakamista eri sosiaalisissa verkostoissa. Sosiaalisessa mediassa jaettu tieto kasvattaa omaa lukijakuntaasi ja tilaajamääriäsi.

Sähköposti sisällön tarjoajana

Sähköposti on paljon muutakin kuin pelkkä jakelukanava. Sähköposti auttaa vastaamaan  sisältömarkkinoinnin suurimpaan haasteeseen: miten tuottaa arvokasta sisältöä? Sähköposti toimii myös tehokkaana työkaluna viestinnän kehittämisessä. Lukijoilta sähköpostin kautta saadun palautteen ansiosta voidaan kerätä olennaista tietoa vastaanottajien mielenkiinnon kohteista ja hyödyntää sitä sisällöntuotannossa.

Tapoja hyödyntää sähköpostia B2C-viestinnässä:

 • Pyydä lukijoita kertomaan vinkkejään ja ideoitaan, ja julkaise niistä erillinen uutiskirje kaikille tilaajille.
 • Laadi uutiskirje, joka sisältää asiantuntijan vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin.
 • Julista Facebook-kilpailu, jossa pyydät asiakkaita kertomaan kokemuksiaan sanoin tai kuvin. Rakenna vastauksista uutiskirje kaikille tilaajille.
 • Lähetä uusille asiakkaille arviointipyyntö oston jälkeen ja pyydä kertomaan kokemuksiaan tuotteesta tai palvelusta. Nämä arviot toimivat erinomaisina suosituksina sähköisissä markkinointikampanjoissa.

Kirjanpidon ja taloushallinnon ohjelmistoja tarjoava B2B-yritys voisi hyödyntää sähköpostia seuraavasti:

 • Suoritetaan tilaajilla tutkimus kirjanpidon haasteista ja tuloksista julkaistaan lehdistötiedote. Yksityiskohtainen ja syvempi analyysi haasteista käsitellään esimerkiksi white paper – artikkelissa, joka on ladattavissa yrityksen verkkosivuilta. 
 • Rakennetaan Twitterin kautta tapahtuva chat-keskustelu, jossa kuka tahansa voi kysyä mieltä askarruttavia kysymyksiä yritysverotukseen perehtyneiltä asiantuntijoilta. Markkinoi tapahtumaa etukäteen.
 • Rohkaistaan lukijoita kertomaan esim. epätavallisista kulukorvauspyynnöistä, joista voidaan rakentaa huumoripitoinen artikkeli kaikille lukijoille.
 • Pyydä lukijoita kertomaan mielipiteitään esimerkiksi hallituksen päättämistä uusista veromuutoksista.

Kukin yllämainituista esimerkeistä sitouttaa tilaajaa entistä enemmän lähettäjän brändiin ja tuotteisiin. Näillä keinoin hankitulla tiedolla voidaan lisäksi rakentaa viihdyttävää, luovaa ja arvokasta sisältöä markkinointiviesteihin.

Sähköposti – sosiaalinen tapa jakaa tietoa

Sähköpostiviestin sisällön merkitys korostuu, kun sen yhdistää sosiaaliseen median markkinointiin.

Sähköpostin ja sosiaalisen median hyötyjä:

 • Kehota tilaajiasi jakamaan tietoa omissa sosiaalisissa verkostoissaan – aloittamaan keskusteluja tarjoamastasi tuotteista tai palveluista, brändistäsi jne.
 • Kutsu tilaajia keskustelemaan lähettämästäsi sisällöstä yrityksen sosiaalisen median sivuille.
 • Ohjaa lukijoita lukemaan blogiasi tai katsomaan YouTube-videoitasi ja rohkaise kommentoimaan.
 • Markkinoi sähköpostivieteissä tulevia sosiaalisen median tapahtumia, kuten Twitter chat-keskusteluja tai Facebook-kilpailuja.

Yksi oiva tapa on seurata sosiaalista mediaa ja keskusteluja, joissa mainitaan tuotteesi, palvelusi tai brändisi. Tätä kautta saatu tieto on yhtä pätevää kuin markkinatutkimuksen kautta hankittu tieto, ja sitä voidaan hyödyntää tulevaisuudessa tuotekehitykseen. Virallisten arviointien ja arvosanojen lisäksi mikä tahansa positiivinen palaute vaikka twiitin muodossa toimii erinomaisesti yksittäisenä suosituksena, jonka voi liittää omille tuotesivuille tai markkinointiviestiin.

Osoittaaksemme, miten sisältömarkkinointi toimii käytännössä, loimme asiakascasen fiktiivisestä yrityksestä nimeltä Andersin kamera, jonka markkinointipanoksiin tutustumme sisältömarkkinoinnin artikkelisarjan kolmannessa osassa.