Toimitettavuus vuonna 2012

Kirjoittanut APSIS

2012-01-12

Toimitettavuus vuonna 2012: Tärkeintä on osuva sisältö ja oikea-aikaisuus

Onnistuneen sähköpostimarkkinoinnin ensimmäinen askel on varmistaa, että lähettämäsi tieto menee juuri oikealle vastaanottajalle. Mielipiteet roskapostista samoin kuin sen suodattamiseksi kehitetyt teknologiat muuttuvat ja kehittyvät jatkuvasti.
Mikä oli relevanttia tietoa vielä muutama vuosi sitten, ei välttämättä ole ajankohtaista tänään.

Kysymys kuuluu: mitkä ovat vuoden 2012 näkymät? Mitä markkinoijan tulee ottaa huomioon toimitettavuuden näkökulmasta?

“Roskapostisuodattimet olivat ennen teknologialtaan hyvin yksinkertaisia”, sanoo toimitettavuuden asiantuntija Magnus Een Apsikselta. “Ne oli rakennettu hakemaan tiettyjä yksittäisiä sanoja ja käsitteitä, joita yleisesti pidettiin roskapostin tunnusmerkkeinä. Tuolloin hyvin pieni erhe saattoi leimata jopa markkinoinnin asiantuntijan roskapostin lähettäjäksi. “

“Tämä on kuitenkin muuttunut paljon parin viime vuoden aikana. Sähköpostia viestintäkeinona pidetään tänä päivänä paljon merkittävämmässä asemassa kuin ennen. Siihen miten sähköposti vastaanotetaan vaikuttaa moni tekijä. Sanoilla ja ilmaisuilla on tietenkin omat merkityksensä, mutta myös lähettäjän käyttämä teknologia ja maine, sekä myös vastaanottajan suhtauminen vaikuttavat.”

Mitä tämä tarkoittaa markkinoijan näkökulmasta?

“Hyvänä periaatteena on toimia avoimesti ja rehellisesti – näillä keinoilla tavoitat juuri oikeat vastaanottajat. “Mehukkaiden” tuotetarjousten keksiminen ylittämättä kohtuuden rajoja voi olla haasteellista, mistä johtuen on kehitetty muita keinoja erottautua halutussa ja ei-halutussa viestinnässä.

”Kulissien takana tapahtuu paljon muutakin. Me Apsiksella pidämme huolen teknisestä toteutuksesta ja takaamme, että se vastaa vakavasti otettavalle sähköpostipalveluiden tarjoajalle asetettuja vaatimuksia. Näin markkinoija voi olla huoleti, eikä hänen tarvitse ajatella viestinnän teknisiä elementtejä. Me tarjoamme tuen, osaamisen ja kokemuksen. Meidän kauttamme hoituu tekniset sovellukset, ja hoidamme tiettyjen elementtien, kuten IP-osoitteiden sekä toimitusten seurannan. Nämä ovat sellasia asioita, mitä me teemme taustalla, ja joista asiakkailla ei välttämättä ole käsitystä. Ja näinhän sen kuuluisikin olla – markkinoijalle jää omat haasteet, mihin keskittyä.”

Mitä mieltä toimitettavuudesta ja roskapostista ollaan tänä päivänä?

Lyhyesti voidaan todeta, että ratkaisevassa asemassa on käyttäytymisen ymmärtäminen. Sähköpostiohjelmia on kehitetty entistä enemmän lukemaan käytösmalleja ja –tapoja. Ohjelmat oppivat tunnistamaan minkälaisia sähköposteja käyttäjä avaa, tai millaiset viestit eivät herätä mielenkiintoa. Sähköpostisuodattimien hyödyntäminen on lisääntynyt merkittävästi, minkä ansiosta lähettäjän ei juuri tarvitse miettiä viestien lajittelua. Toisin sanoen sähköpostin sisältö riippuu vastaanottajasta. Markkinoijan näkökulmasta tämä voi olla hyvin haastavaa.

Onko menestyminen sähköpostimarkkinoinnissa nykyään helpompaa vai vaikeampaa?

“Sähköpostin lähettäminen on oikeastaan liian helppoa”, Magnus Een miettii. Vaikka hän tämän toteaakin pilke silmäkulmassa, on hän vakavissaan.

“Minun mielestäni kaikista tärkeintä on miettiä mitä lähetetään ja kenelle. Sähköpostin luominen on nykyään hyvin helppoa tehokkaan ja intuitiivisen teknologian ansiosta. Samaan aikaan sisällön segmentointi eri kohderyhmille on osoittautunut entistä haastavammaksi. Mielestäni juuri tämän vuoksi ollaan vähitellen siirtymässä massapostituksista kohdennettuun viestintään. Triggerien käyttö sähköpostiviestinnässä vastaa hyvin nykypäivän tarpeita.”

”Yleisesti ottaen trendinä näyttäisi olevan laajamittaisista ratkaisuista luopuminen ja keskittyminen yksilöityyn sekä henkilökohtaiseen viestintään. Näkökulma on kääntynyt täysin ylösalaisin. Sen sijaan että tavoitteena olisi tuottaa ja lähettää sähköpostia mahdollisimman helposti, halutaan tarjota vastaanottajille entistä arvokkaampaa tietoa. Markkinoijan tulisi panostaa ideointiin, eikä keskittyä niitä toteuttaviin teknologioihin.”