Pohjoismaiset asenteet dataohjattua markkinointia kohtaan


Mitä ajatuksia personoitu digimarkkinointi herättää?

Tuotimme yli 4 000 pohjoismaalaisen avustuksella raportin, joka tutkii kuluttajien skeptisyyden tilaa, luottamusta rakentavia viestintäkanavia kohtaan sekä sitä, miten onnistut rakentamaan luottamusta Suomen ja muiden Pohjoismaiden markkinoilla.

Mikä merkitys luottamuksella oikeastaan on tietojen keräämisen kannalta? Entä miten hyvin tunnet asiakkaidesi tarpeet ja epävarmuudet? Tämä raportti analysoi Pohjoismaiden välisiä eroja dataohjatussa markkinoinnissa ja antaa sinulle tarvitsemasi työkalut kohderyhmien sitouttamiseen.

Pohjoismaiset asenteet dataohjattua markkinointia kohtaan -raportti.

Raportti sisältää:


  • Miten eri Pohjoismaat suhtautuvat tietojen käsittelyyn?
  • Käytännön vinkit luottamuksen herättämiseen ja hyödyntämiseen
  • Kovat faktat: Mitä tietoja pohjoismaalaiset ovat valmiita jakamaan?
  • Yhteystietojen tärkeys – korostuu erityisesti Suomen ja Ruotsin markkinoilla
  • Luottamusta rakentavat kanavat – sekä miksi sähköposti yltää kärkisijalle?
  • Sosiaalinen media ei ole kaikkia varten – vaikka norjalaiset luottavatkin siihen kaksi kertaa enemmän kuin naapurinsa
  • Mitä verkkosivustosi tarvitsee konversioiden maksimoimiseen?

 

Grafiikka, joka esittää mitkä teidot ovat pohjoismaisille kuluttajille tärkeimpiä, jotta he voivat luottaa yritykseen.

Dataohjatun markkinoinnin merkitys


Digitalisaation myötä dataohjatun markkinoinnin merkitys korostuu entisestään yritysten liiketoiminnassa. Se luo personoituja asiakaskokemuksia, tarjoaa aiempaa paremman skaalautuvuuden ja helpottaa markkinointitoimien ohjaamista oikeaan suuntaan. Siksi monet markkinoijat näkevät dataohjatun markkinoinnin joko jo yrityksen toisena luontona, keskeneräisenä projektina tai tärkeänä tulevaisuuden tavoitteena.

Datan keräämiseen sisältyy kuitenkin selkeä paradoksi: yleisösi todennäköisesti suhtautuu siihen varautuneesti. Säädösten, skandaalien ja tietoturvaloukkausten seurauksena kaikenikäiset ihmiset ovat heränneet datatietoisuuteen uudella tavalla. Joten miten onnistut korjaamaan kohdeyleisöjen asenteita dataohjattua markkinointia kohtaan? Tämä raportti antaa vastaukset!

Sisällysluettelo


Luku #1: Luottamuksen tila Pohjoismaissa

Luottamuksen rakentaminen ei ole mikään helppo nakki. Jos kuitenkin onnistut herättämään yleisöjesi luottamuksen, voivat tulokset olla hätkähdyttäviä. Tämän raportin ensimmäisessä luvussa analysoidaan suomalaisten sekä muiden pohjoismaalaisten välisiä luottamuseroja henkilötietoja käsitteleviä yrityksiä kohtaan. Lisäksi luvussa käydään läpi hyötyjä, joita luottamuksen ansaitsemisesta seuraa yrityksille. 

Luku #2: Mitä tietoja pohjoismaalaiset ovat valmiita jakamaan?

Toinen luku selvittää, mitä tietoja pohjoismaalaiset ovat valmiita jakamaan. Suurin osa ihmisistä on jakanut henkilötietojaan saattaakseen jonkin verkkotapahtuman loppuun. Todennäköisesti tämä ei ole myöskään ensimmäinen kerta, kun olet lataamassa raporttia tai muuta whitepaperia. Tulet kuitenkin huomaamaan, etteivät kohdeyleisöt välttämättä samaistu markkinoijien rentoon asenteeseen tietojenkäsittelyä kohtaan.

Luku #3: Luottamuksen rakentaminen: olennaisten tietojen jakaminen

Digimarkkinoijalle data mahdollistaa paremman ymmärryksen muodostamisen eri yleisöistä. Se ohjaa yrityksen sisältöpolkua, markkinointia ja koko liiketoimintaa. Ilman dataa et voi luoda henkilökohtaisesti puhuttelevaa ja personoitua markkinointia. Siksi kolmannessa luvussa perehdytään niihin informaation palasiin, jotka kasvattavat parhaiten kohdeyleisöjen luottamusta.

Luku #4: Mihin digikanavaan liittyy vähiten skeptisyyttä?

Neljännessä ja viimeisessä kappaleessa tutkimme eri digikanavia sekä sitä, miten ne luovat eri luottamuksen tasoja. Sosiaalinen media voi olla paras kanava toisille, kun taas toiset tuntevat olonsa mukavammiksi sähköpostin parissa. Vaikka eri yleisöjen mieltymykset vaihtelevat, on tärkeää pyrkiä ymmärtämään, mitkä kanavat kasvattavat luottamusta parhaiten – ja mitkä vaativat enemmän työtä.