Verkkokaupan personoitu asiakaskokemus Pohjoismaissa


Tarjoatko asiakkaillesi aidosti merkityksellistä sisältöä?

Lue tuoreesta APSIS-käsikirjasta viimeisimmät verkkokauppatrendit, miten suomalaisten asiakkaiden odotukset poikkeavat muista Pohjoismaista, sekä miten huomioit suomalaisen markkinan erityispiirteet verkkokauppakokemuksen personoinnissa.

Verkkokauppojen personointi -opas | APSIS käsikirjat

Verkkokauppakokemuksen personointi -käsikirja käsittelee seuraavia aiheita:


  • 11 verkkokaupan kehitystrendiä
  • Miten verkkokauppojen tulee muuttua, jotta ne pysyvät mukana kehityksessä?
  • Asiakasodotukset Pohjoismaissa sekä Suomen markkinan erityispiirteet
  • Miten datan ja relevantin sisällön välillä käydään vaihtokauppaa?
  • Mikä on asiakkaiden luottamuksen taso tietojen käsittelyä kohtaan?
  • Miksi data on kaiken A ja O personoinnissa?
  • 4 vinkkiä, miten voit hyödyntää dataa ja valjastaa siitä personoidun online-markkinoinnin työkalun.

Huomaathan, että ladattava käsikirja on kirjoitettu englanniksi. 

 

Verkkokaupankäynti kehittyy ennätysvauhdilla...


... teknologian, logistiikkaverkostojen – ja ennen kaikkea – asiakkaiden tarpeiden kehittyessä.

Verkkokauppojen menestyminen riippuu siitä, miten tarkasti asiakkaiden tarpeisiin vastataan. Henkilökohtaisuus on elintärkeää pysyvien asiakassuhteiden luomisessa.

Personoitu verkkokauppakokemus tarjoaa asiakkaille henkilökohtaisesti puhuttelevaa sisältöä, kasvattaa verkkokaupan tuottoa ja tarjoaa hyödyllistä asiakasdataa päätöksenteon tueksi. Asiakkaat saattavat kuitenkin suhtautua varauksella tietojensa keräämiseen. Kirjoitimme tämän oppaan tarjotaksemme hyödyllistä tietoa personoidussa verkkokauppakokemuksessa onnistumiseen.


Verkkokaupankäynnin uusi aikakausi

Luku #1: Toimitpa sitten B2B-, B2C-, G2C-, B2G-markkinoilla ja liittyipä liiketoimintasi sitten mihin alaan tahansa, on markkinoinnin kohteena aina ihmiset. Ymmärtääksemme paremmin verkkokaupan uusia tuulia, on ensin saatava käsitys siitä, miten muuttunut asiakaskäyttäytyminen muokkaa verkkokaupankäynnin tulevaisuutta. Lisäksi verkkokauppiaiden tulee tietää, miten asiakkaiden odotuksiin voidaan vastata parhaalla mahdollisella tavalla. 

Tämän oppaan ensimmäisessä luvussa esittelemme 11 kuluttajatrendiä ja annamme kolme vinkkiä asiakastarpeiden täyttämiseen erityisesti Pohjoismaissa ja Suomen markkinoilla.


Mitä ajattelemme personoinnista?

Luku #2: Miljoonia asiakkaita, miljoonia verkkokauppoja ja miljoonia näyttökertoja: Internetin loputon informaatiotulva tarkoittaa digimarkkinoijille sekä mahdollisuuksia että haasteita. Ratkaisu piilee sellaisen kokemuksen luomisessa, joka puhuttelee kutakin henkilöä oikealla tavalla. Ovatko pohjoismaalaiset sitten samaa mieltä tästä? Entä miten Suomen markkina eroaa naapurimaistaan?

Toisessa luvussa tutustumme personoinnin käsitteeseen asiakkaiden näkökulmasta – 4 000 pohjoismaalaisen silmin.

4 vinkkiä personoinnin hyödyntämiseen

Luku #3: Personointi on ratkaiseva tekijä, jos haluat taata verkkoliiketoimintasi menestyksen myös tulevaisuudessa. Personoidun verkkokauppakokemuksen rakentaminen vaatii kuitenkin aikaa. Tarvitaan oikeanlainen ajattelumalli, huolella laadittu strategia ja teknologia, jonka avulla data saadaan koottua yhteen eri kanavista. Lisäksi personoidun verkkokauppakokemuksen luominen vaatii kärsivällisyyttä ja luottamusta.

Kolmannessa ja viimeisessä luvussa perehdymme neljään tärkeään vinkkiin, joiden avulla onnistut verkkokaupan personoinnissa: aina luottamuksesta teknologiaan.