"Vahvistimme brändimme tunnettuutta APSIS Pro:n avulla."


Norjan liberaalipuolue Venstren ydintoiminta on poliittinen työ. Päätavoitteena on pitää äänestysprosentti tasaisen korkeana. Puolueen selvä haaste on, että he “myyvät” politiikkaa, jonka kontrollointi on vain osittain mahdollista. Siksi puolue joutuu viestimään asioita, jotka eivät aina vastaa odotuksia. Toinen haaste on, että sähköpostia käytetään sekä ulkoiseen että sisäiseen viestintään, sillä postituslista koostuu omista jäsenistä ja muista kiinnostuneista.

Puolueella on joustava suunnitelma uutiskirjeiden lähetyksistä ja niiden aiheista. Lisäksi kirjeissä käsitellään ajankohtaisia poliittisia asioita. Pääpaino on politiikassa ja omien tapahtumien markkinoinnissa.

+ 1 000


Tilaajien määrä

+10%


Sähköpostilähetysten avausten kasvu

6%


Klikkausten määrä

hands writing on a laptop

Haasteet


  • Kasvattaa postituslistaa
  • Vahvistaa puolueen brändiä
  • Lisätä maksavia tilaajia
  • Tiedottaminen (poliittiset saavutukset, tapahtumat ja sopimukset)
  • Aktiivinen toiminta (koulutukset, kokoukset, tapahtumat ja muut)

Ratkaisu

Puolue etsi helppokäyttöistä sähköpostityökalua, jolla on mahdollista tehdä ulkoasultaan ammattimaisia lähetyksiä. Tärkeää oli myös, että työkalu sopii yhteen verkkosivujen ja jäsenrekisterin kanssa. Puolue oli sitä mieltä, että vanha sähköpostimarkkinointiohjelma (Mailchimp) oli tullut tiensä päähän. Parempaa laatua varten sekä erityisesti henkilökohtaisempien uutiskirjeiden lähettämistä tarvittiin uusi ohjelma.

Mahdollisuus lähettää asiakaslähtöisiä ja korkealaatuisia uutiskirjeitä, käyttäjäystävällisyys, mahdollisuus seurata vastaanottajien käyttäytymistä sekä yhteyshenkilö Oslossa olivat ratkaisevia tekijöitä puoluelle, kun he valitsivat APSIS-työkalun. Myös mahdollisuus segmentoida kohderyhmät moduulitasolla oli erittäin tärkeä tekijä, ja puolue odottaa siitä innolla ensimmäisiä tuloksia.

Puolueen tapa työskennellä poliittisissa organisaatioissa vaatii, että heidän yhteistyökumppaninsa ovat sekä tehokkaita että kärsivällisiä. APSIS on osoittanut olevansa molempia.

Tulokset


APSIS-järjestelmän käyttöönoton jälkeen puolueen uutiskirjeistä on tullut selkeämpiä ja havainnollisempia, visuaalisesti paremman näköisiä sekä käytännöllisempiä.

APSIKSEN käyttöönoton jälkeen uutiskirjeiden avausmäärä on noussut 10 % ja klikkaukset noin 6 %. Keskimääräinen avaus- ja klikkausprosentti on ollut vieläkin korkeampi niissä postituksissa, joissa puolue on on ottanut huomioon APSIKSEN ohjeet sisältöön ja ulkonäköön.

Uutiskirjeen tilaajien määrä on noussut noin 1 000:lla ilman mainontaa ja kampanjoita samaan aikaan, kun puolue on siivonnut osoitteitaan (mm. hylätyt) ja onnistunut luomaan laadukkaammat postituslistat.

Kaikkiin uutiskirjeisiin lisätty Call-to-action-painike, joka kehottaa suorittamaan jäsenmaksun, lisäsi maksuprosenttia merkittävästi 1. vuosineljänneksen aikana. Se näkyy sekä suhteessa painikkeen klikkausprosenttiin että tehdyissä maksuissa 1. vuosineljännestä kohden.

Call-to-action-painikkeiden käyttöönotto on ollut erittäin onnistunut toimenpide: se on tuonut lisää sekä tilaajia että maksuja.

Myös lahjoituksiin kehottava uutiskirje on ollut menestys. Suurin osa lahjoituksista on selkeästi tehty APSIS-uutiskirjeen käyttöönoton jälkeen.

Yleisesti ottaen kaikki APSIS-toiminnot, kuten kuvat ja tekstit, segmentointi, raportit ja muut, ovat olleet käytössä erittäin hyviä. Tällä hetkellä puolue integroi yhteen jäsenrekisteriä ja APSIS-järjestelmää.

Kiinnostuitko APSIS Prosta?